Drazí Slezané!

Přišli jsme s tímto webem po dlouhé odmlce, jenž došlo vlivem mnoha faktorů, které bych zrovna nerad zmiňoval. Tento web stejně jako oba dva profily na Facebook platformě budou sloužit pro Vás Slezany a příznivce Slezska ležícího v České republice.
Budeme nesmírně vděčni pokud se přidáte do našich řad a budete spolupracovat na rozvíjení povědomí o Slezsku a věci s ním související.