O nás

Do této doby jsme neměli možnost nějak státu a médiím viditelně vyjádřit svůj nesouhlas s tím, že je Slezsko v médiích označováno jako sever Moravy. Ani jsme se nemohli vyjádřit k tomu, že nám vadí, že jsme se ve škole učili dějiny Čech, ale nikoliv dějiny území, na kterém žijeme, a dějiny veškerých území, na kterých po staletí žili naši předkové.

A hlavně vyjádřit svůj nesouhlas s tím, že školní systém vytváří představu, že ony dějiny Čech se děly i na našem území. A že média vytvářejí představu, že Morava je pouze jakýmsi geografickým pojmem (nikoliv historickou zemí s dějinami vlastní státnosti), avšak geografickým pojmem označující jaksi nesprávně celou východní polovinu ČR, kde leží třeba i takové Hlučínsko, Opavsko, Těšínsko či Bohumínsko s příběhy vlastními, od Moravy odlišnými.

A my chceme o těchto příbězích informovat. Chceme tyto dějiny propagovat. Dostat je do povědomí široké veřejnosti. Chceme přispět k vybudování slezské identity.

Sice samozřejmě člověk není blázen, nemůže si myslet, že tímto něco změní. Ale může se vyjádřit, že mu ta současná situace prostě vadí. A alespoň má pocit, že proti současné situaci něco dělá. A to je důležité!

Naše facebookové stránky:

https://www.facebook.com/prajzska.de – Prajzská – Hlučínsko / Hultschiner Ländchen

https://www.facebook.com/slezsko – Slezsko, Schlesien, Śląsk

https://www.facebook.com/Chci-aby-na-moj%C3%AD-radnici-vl%C3%A1la-Slezsk%C3%A1-vlajka-1919613321639936 – Chci, aby na mojí radnici vlála Slezská vlajka